Shenim: Perzgjedhjet e meposhtme (nr 1-6 ) pas pageses se plote 86 euro kushtojne 15 euro pervec F.Pamje include

1.Sherbimet Diagnostikuese
Nr Name Unit Price
1
 1. Faza e pare e egzaminimit per femijet deri 14 vjec
  -Vizometri
  -Akomodacion
  -Fuzionet
  -Kendi i rishikimit
 2. Konsulte e Specializuar per te rritur:
  Refraktokeratometri
Seance 64
2 Egzaminimi per here te pare i pacientit me patologji refraktare perfshin:
 1. Autorefraktokeratometria
 2. Vizometria
 3. Matje vizus me syzet e veta per afer dhe larg
 4. Perzgjedhje e syzeve afer
 5. Tonometria
 6. Zgjerim i bebes se syrit
 7. Fushepamje
Seance 86
3 Konsulte e pacientit te mjekuar ne periudhen e larget post operatore (brenda 1-4 muajve) perfshin"
 1. Autorefraktokeratometria
 2. Vizometria
 3. Pneumotonometria
 4. Fushepamje
 5. Perzgjedhje e syzeve afer dhe larg/te thjeshta
Seance 63
4
 1. Faza e dyte e egzaminimit te plote per femijet deri ne 14 vjec dhe me te rritur me zgjerim +1 testim
 2. Konsulte e specializuar
 3. Femijet per rikontroll pas etapave te terapise qe perfshin
  Rikontroll + Konsulte
Seance
2.Metodat funksionale te egzaminimit
5 Perimetria Kompjuterike (fushepamja,fusha vizive) gjate egzaminimit -10% Seance 32
6 Perzgjedhje e syzeve per afer dhe larg/-50% te vleres kalon per syzen Seance
3.Egzaminimi i shikimit binokular, demtimet e levizjeve te syve, akomodimi dhe konvergjenca
7 Egzaminimi ne sinaptofor Seance 21
4.Egzaminimi i parametrave te strukturave te syrit
8 Keratotopografia kompjuterike Seance 32
5.Egzaminimi i tensionit te syrit
9 Tonometria Maklakov Seance 21
10 Pneumotonometria Seance
6.Ultrasound
11 Ekobiometria Seance 34
12 Keratopahimetria Seance
13 A - Metod Seance
7.Vizualizimi
14 Angiografia me fluoreshente perfshire anestezistin(interpretimi + konsulta 40E) Seance
8.Egzaminime te tjera
15 Testim lente e bute Seance
16 Testim dhe porosi lente e forte e thjeshte Seance
17 Testim dhe porosi lente e forte e komplikuar Seance
1.2 Egzaminimi i patologjise te rrugeve te lotit
18 Zondim i kanalit te lotit 1 seance Seance
19 Perzgjedhje dhe adoptim i protezes masive Seance
1.3 Egzaminime laboratorike
20 Egzaminim i te dy syve demodekoze Seance
1.4 Konsultat e specialisteve pa vizus
21 Konsulte me mjekun specialist Oftomolog. Seance
22 Konsulta e pacienteve me patologji infektive - inflamatore Seance
23 Paraqitje ambulatore te mjeku per heqjen e trupit te huaj Seance
24 Konsulte me pjesemarrjen e doktorit te shkencave mjekesore Seance
1.5 Egzaminime te thella
25 OCT per distrofite,makula Seance
26 OCT nervi optik glaukoma Seance
27 OCT e kornese (Pahimetri) Seance
28 OCT i kendit se kameres se perparme Seance
29 OCT i syrit gjate kontrollit te thelle -10% Seance
1.6 Terapi konservative
30 Terapi Konservative ne salle 1 ampule Seance
31 Terapi Konservative ne salle 1 ampule / te dy syte Seance
32 Terapi 1 ditore ne konjuktive infektive (Dexa etj, mbi 5 seanca - 15%) Seance
33 Terapi kurative 1 ditore diabetike, distrofi(pb) Seance
1.7 Terapi Stimulimi
34 Terapi 1 ditore Seance
35 Pakete 10 seanca Seance
36 Pakete 30 seanca Seance