TEL: +355682074039

Vizita nga mjeke profesioniste me aparatet me te avancuara

Tek ne do te gjeni gjithcka per syte tuaj!

Staf i kualifikuar me eksperience shume vjecare

Dyqan optike i pajisur dhe shume afer jush!

www.syze.al | Klientet e klinikes kane 20% ulje per cdo porosi online!

Specialistet me te mire te oftalmologjise

Studime-Detaje

Ministria e Arsimit e Rusise dhe Agjensia Federale per bashkepunim humanitar nderkombetar “Rossotrudnichestvo” shpallin pranim te nenshtetasve te huaj, te personave pa nenshtetesi dhe te bashkeatdhetareve, qe jetojne jashte shtetit, per studimet ne vitin akademik 2014/2015 per llogari te pales ruse ne institucionet arsimore sipas programeve arsimore te arsimit te mesem profesional, te larte dhe te arsimit profesional suplementar. Shqiperia eshte e perfshire ne listen e vendeve prioritare, nenshtetasit e te cileve kane te drejte per tu studiuar ne Federaten Ruse (FR) per llogari te subvensioneve buxhetore te buxhetit federal rus.
Kаndidatit te huaj i jepet e drejta te beje kerkese per vendin e arsimimit te tij te ardhshem me te drejte zgjedhje nga nje deri ne gjashte institucione arsimore (nga nje per cdo qark federal te FR). Ne rast se asnje nga institucionet arsimore te shenuara ne formular, per arsye te ndryshme nuk do te perzgjedhe kandidatin e huaj si student te tij te ardhshem, e drejta per caktimin perfundimtar te vendit te tij te arsimimit kalon tek Ministria e Arsimit e Rusise dhe “Rossotrudnichestvo”.
Arsimimi i nenshtetasve te huaj sipas programeve arsimore profesionale kryesore per llogari te subvensioneve buxhetore te buxhetit federal brenda kuotave, realizohet duke u paguar nenshtetasve te huaj te siperpermendur, bursa shteterore akademike dhe duke u dhene ambjentet e banimit ne konvikt njelloj me kushtet, e vendosura per nenshtetasit e Federates Ruse, qe arsimohen per llogari te subvensioneve buxhetore te buxhetit federal.
Nenshtetas te huaj (specialiste me arsim te larte) te cilet pranohen si degjues per kryerjen e praktikes sipas programeve te arsimit suplementar profesional (rritje e kualifikimit profesional) nuk perfitojne bursa akademike shteterore, por u jepet strehim pa pagese ne ambjentet banuese ne konviktet e institucioneve arsimore.
Perzgjedhja e nenshetasve te huaj, te rekomanduar per arsimim ne vitin akademik 2014/2015 do te kryhet bashke me institucionet arsimore ruse ne baze te dokumenteve te paraqitura nga nenshtetasit e huaj, si dhe sipas rezultateve te bashkebisedimeve qe mund te zhvillohen.
Infarmacion me te hollesishem, ku perfshihen edhe lista e dokumenteve, shembuj te kerkesave, lista e profesioneve dhe specialiteteve, kerkoni ne web-site`in e

http://rs.gov.ru/node/43539

Vini re: Nuk do te pranohen per shqyrtim dokumentet e kandidateve te huaj, te paperkthyera ne gjuhen ruse, perkthime te panoterizuara, te pakompletuara sipas kerkesave, gjithastu dhe dorezimi i tyre direkt nga nenshtetetasit e huaj ne institucionet arsimore ruse.
Te gjitha dokumentet per studime ne Federaten Ruse duhet te dorezohen per shqyrtim ne Ambasaden e Federates Ruse ne Republiken e Shqiperise ne Degen Konsullore jo me vone se 20 mars i vitit 2014.

Dorezimi i dokumentave dhe kerkesave kryhet falas.